W jaki sposób wolno leczyć uzależnienie od farmaceutyków na receptę?

portal katalog geta elk

Lata testów pokazują, że zakłóceniami dotyczącymi nadużywania materiałów aktywnych w lekach są zaburzenia mózgu – które całe szczęście mogą być skutecznie kurowane. Leczenie uzależnienia od leków ma obowiązek uwzględniać rodzaj zastosowanego farmaceutyku oraz osobiste potrzeby jednostki. Korzystne leczenie ma możliwość wymagać włączenia paru składników, takich jak: detoksykacja, konsulting, leki, jeżeli są dostępne. Może być potrzebne wielokrotne leczenie pacjenta w celu całościowego wyzdrowienia. Dwie koronne odmiany leczenia uzależnień od narkotyków to kurowanie behawioralne (takie jak te jakie proponuje terapia poznawczo-behawioralna) oraz lekarstwa. Zabiegi behawioralne pozwalają pacjentom zaprzestać wykorzystywania leków zmieniając niezdrowe schematy myślenia i zachowania. Nauczanie strategii radzenia sobie z pragnieniami i unikania dyrektyw oraz sytuacji, które mogą prowadzić do nawrotu. Lub, w niektórych przypadkach, zachęcanie do abstynencji. Zabiegi behawioralne, które mogą przybierać formę doradztwa indywidualnego, familijnego czy też grupowego, są w stanie wspomóc pacjentom polepszyć ich osobiste relacje oraz ich zdolność do pracy w miejscu pracy i życia w społeczności. Uzależnienie np. od opioidów na receptę ma prawo do tego być leczone lekarstwami, w tym: buprenorfiną, metadonem, naltreksonem. Leki te są w stanie przeciwdziałać wpływom opioidów na mózg lub zmniejszyć objawy odstawienne i pragnienia, wspomagając pacjentowi uniknąć nawrotu choroby. Leki stosowane w leczeniu uzależnień są podawane w połączeniu ze wsparciem psychospołecznym bądź też leczeniem behawioralnym, znanym jako leczenie wspomagane lekarstwami. Wyzwolenie się z farmaceutyków na receptę żąda mnóstwo więcej aniżeli siły woli. Na szczęście leki i rady mogą poprawić szanse powodzenia. Nowsze leki takie jak buprenorfina (czasami połączone z naloksonem, połączenie o nazwie Suboxone), naltrekson (podawane przez jamę ustną jako lek Revia czy też przez miesięczne wstrzyknięcie leku o nazwie Vivitrol), a również terapie stereotypowe, takie jak metadon wspólnie z 12-stopniowymi programami pomagają tysiącom osób pozostać na drodze do wyzdrowienia.

4 lata ago