W jaki sposób wolno leczyć uzależnienie od farmaceutyków na receptę?

strony 50 plus

Lata testów wskazują, że zakłóceniami dotyczącymi nadużywania substancji aktywnych w lekach są zaburzenia mózgu – jakie całe szczęście mogą być efektywnie leczone. Leczenie uzależnienia od leków musi uwzględniać typ zastosowanego leku i osobiste potrzeby jednostki. Korzystne leczenie ma obowiązek wymagać włączenia paru składników, takich jak: odtrucie, konsulting, lekarstwa, jeśli są dostępne. Ma prawo być konieczne wielokrotne leczenie pacjenta w celu pełnego wyzdrowienia. Dwie nadrzędne odmiany leczenia uzależnień od narkotyków to leczenie behawioralne (takie jak te jakie oferuje terapia poznawczo-behawioralna) oraz lekarstwa. Zabiegi behawioralne pomagają pacjentom zaprzestać wykorzystywania farmaceutyków zmieniając niezdrowe schematy myślenia i zachowania. Nauczanie strategii radzenia sobie z pragnieniami oraz unikania dyrektyw oraz sytuacji, które mogą prowadzić do nawrotu. Lub, w niektórych przypadkach, zachęcanie do abstynencji. Zabiegi behawioralne, jakie mogą przybierać formę konsultingu indywidualnego, familijnego lub grupowego, są w stanie wspomóc pacjentom polepszyć ich osobiste relacje i ich zdolność do pracy w miejscu pracy i życia w społeczności. Uzależnienie np. od opioidów na receptę może do tego być leczone lekarstwami, w tym: buprenorfiną, metadonem, naltreksonem. Leki te są w stanie przeciwdziałać wpływom opioidów na mózg lub zmniejszyć symptomy odstawienne i pragnienia, pomagając pacjentowi uniknąć nawrotu choroby. Farmaceutyki wykorzystywane w leczeniu uzależnień są podawane w połączeniu ze wsparciem psychospołecznym lub też leczeniem behawioralnym, legendarnym jako leczenie wspomagane lekarstwami. Wyzwolenie się z leków na receptę wymaga niemało więcej aniżeli siły woli. Na szczęście leki i porady mogą polepszyć szanse powodzenia. Nowsze leki takie jak buprenorfina (czasami połączone z naloksonem, połączenie o nazwie Suboxone), naltrekson (podawane przez jamę ustną jako lek Revia bądź przez miesięczne wstrzyknięcie leku o nazwie Vivitrol), a też terapie stereotypowe, takie jak metadon razem z 12-stopniowymi programami pomagają tysiącom ludzi zostać na drodze do wyzdrowienia.

4 lata ago