W jaki sposób można leczyć uzależnienie od środków na receptę?

artykuły katalog kosmetyków

Lata testów podkreślają, że zakłóceniami dotyczącymi nadużywania substancji aktywnych w lekarstwach są zaburzenia mózgu – jakie całe szczęście są w stanie być skutecznie kurowane. Leczenie uzależnienia od leków ma obowiązek uwzględniać rodzaj zastosowanego farmaceutyku oraz osobiste potrzeby jednostki. Korzystne leczenie ma obowiązek wymagać włączenia kilku składników, takich jak: detoksykacja, doradztwo, leki, jeżeli są dostępne. Ma prawo być nieodzowne wielokrotne leczenie pacjenta w celu całkowitego wyzdrowienia. Dwie koronne odmiany leczenia uzależnień od narkotyków to leczenie behawioralne (takie jak te jakie oferuje terapia poznawczo-behawioralna) oraz farmaceutyki. Zabiegi behawioralne pozwalają pacjentom zaprzestać stosowania lekarstw zastępując niezdrowe schematy myślenia oraz zachowania. Nauczanie strategii radzenia sobie z pragnieniami oraz unikania wskazówek i sytuacji, które mogą prowadzić do nawrotu. Lub, w niektórych przypadkach, zachęcanie do abstynencji. Zabiegi behawioralne, które mogą przybierać formę doradztwa indywidualnego, rodzinnego lub grupowego, mogą wspomóc pacjentom polepszyć ich osobiste relacje oraz ich zdolność do pracy w miejscu pracy i życia w społeczności. Uzależnienie np. od opioidów na receptę może oprócz tego być leczone lekarstwami, w tym: buprenorfiną, metadonem, naltreksonem. Leki te mogą przeciwdziałać wpływom opioidów na mózg bądź też złagodzić objawy odstawienne i pragnienia, wspomagając pacjentowi uniknąć nawrotu choroby. Lekarstwa stosowane w leczeniu uzależnień są podawane w połączeniu ze wsparciem psychospołecznym bądź też leczeniem behawioralnym, znanym jako leczenie wspomagane lekarstwami. Wyzwolenie się z lekarstw na receptę żąda mnóstwo więcej niż siły woli. Na szczęście leki oraz rady mogą poprawić szanse powodzenia. Nowsze leki takie jak buprenorfina (nieraz połączone z naloksonem, połączenie o nazwie Suboxone), naltrekson (podawane przez jamę ustną jako lek Revia lub też przez miesięczne wstrzyknięcie leku o nazwie Vivitrol), a również terapie stereotypowe, takie jak metadon wspólnie z 12-stopniowymi programami wspomagają tysiącom ludzi pozostać na drodze do wyzdrowienia.

4 lata ago