Jak wolno leczyć uzależnienie od środków na receptę?

informacje 50 plus

Lata badań podkreślają, że zaburzeniami dotyczącymi nadużywania substancji aktywnych w lekarstwach są zakłócenia mózgu – które całe szczęście mogą być skutecznie uzdrawiane. Leczenie uzależnienia od leków ma obowiązek uwzględniać typ zastosowanego lekarstwa oraz osobiste potrzeby jednostki. Pomyślne leczenie ma prawo wymagać włączenia kilku składników, takich jak: odtrucie, konsulting, lekarstwa, jeśli są dostępne. Ma prawo być nieodzowne wielokrotne leczenie pacjenta w celu całkowitego wyzdrowienia. Dwie newralgiczne odmiany leczenia uzależnień od narkotyków to leczenie behawioralne (takie jak te jakie proponuje terapia poznawczo-behawioralna) oraz lekarstwa. Zabiegi behawioralne pomagają pacjentom zaprzestać stosowania lekarstw zmieniając niezdrowe schematy myślenia oraz zachowania. Nauczanie strategii radzenia sobie z pragnieniami oraz unikania wskazówek oraz sytuacji, które są w stanie prowadzić do nawrotu. Lub, w niektórych przypadkach, zachęcanie do abstynencji. Zabiegi behawioralne, które mogą przybierać formę doradztwa indywidualnego, rodzinnego lub też grupowego, mogą pomóc pacjentom poprawić ich osobiste relacje oraz ich zdolność do pracy w miejscu pracy oraz życia w społeczności. Uzależnienie np. od opioidów na receptę może do tego być leczone lekami, w tym: buprenorfiną, metadonem, naltreksonem. Leki te mogą przeciwdziałać wpływom opioidów na mózg czy też zmniejszyć objawy odstawienne oraz pragnienia, pomagając pacjentowi uniknąć nawrotu choroby. Lekarstwa stosowane w leczeniu uzależnień są podawane w połączeniu ze wsparciem psychospołecznym bądź też leczeniem behawioralnym, legendarnym jako leczenie wspomagane lekami. Wyzwolenie się z lekarstw na receptę potrzebuje mnóstwo więcej niż siły woli. Na szczęście leki i porady mogą polepszyć szanse powodzenia. Nowsze leki takie jak buprenorfina (czasem połączone z naloksonem, połączenie o nazwie Suboxone), naltrekson (podawane przez jamę ustną jako specyfik Revia lub też przez miesięczne wstrzyknięcie leku o nazwie Vivitrol), a również terapie stereotypowe, takie jak metadon wspólnie z 12-stopniowymi programami pomagają tysiącom ludzi zostać na drodze do wyzdrowienia.

4 lata ago