Jak można leczyć uzależnienie od środków na receptę?

Katalog wszystko o kobietach com

Lata badań pokazują, że zakłóceniami dotyczącymi nadużywania substancji aktywnych w lekach są zakłócenia mózgu – jakie całe szczęście mogą być skutecznie kurowane. Leczenie uzależnienia od leków musi uwzględniać rodzaj zastosowanego leku i osobiste potrzeby jednostki. Pomyślne leczenie może wymagać włączenia kilku elementów, takich jak: odtrucie, konsulting, lekarstwa, jeśli są dostępne. Ma prawo być potrzebne wielokrotne leczenie pacjenta w celu całkowitego wyzdrowienia. Dwie kluczowe kategorie leczenia uzależnień od narkotyków to kurowanie behawioralne (takie jak te jakie oferuje terapia poznawczo-behawioralna) i lekarstwa. Zabiegi behawioralne pozwalają pacjentom zaprzestać stosowania lekarstw zmieniając niezdrowe schematy myślenia oraz zachowania. Nauczanie strategii radzenia sobie z pragnieniami i unikania wskazówek i sytuacji, jakie mogą prowadzić do nawrotu. Lub, w niektórych wypadkach, zachęcanie do abstynencji. Zabiegi behawioralne, jakie są w stanie przybierać formę doradztwa indywidualnego, familijnego bądź grupowego, są w stanie wspomóc pacjentom poprawić ich osobiste relacje i ich zdolność do pracy w miejscu pracy oraz życia w społeczności. Uzależnienie np. od opioidów na receptę ma prawo oprócz tego być leczone lekami, w tym: buprenorfiną, metadonem, naltreksonem. Leki te mogą przeciwdziałać wpływom opioidów na mózg lub ewentualnie złagodzić symptomy odstawienne oraz pragnienia, pomagając pacjentowi uniknąć nawrotu choroby. Lekarstwa stosowane w leczeniu uzależnień są podawane w połączeniu ze wsparciem psychospołecznym lub ewentualnie leczeniem behawioralnym, znanym jako leczenie wspomagane lekarstwami. Wyzwolenie się z farmaceutyków na receptę żąda niemało więcej niż siły woli. Na szczęście leki oraz porady mogą polepszyć szanse powodzenia. Nowsze lekarstwa takie jak buprenorfina (nieraz połączone z naloksonem, połączenie o nazwie Suboxone), naltrekson (podawane przez jamę ustną jako specyfik Revia bądź przez miesięczne wstrzyknięcie leku o nazwie Vivitrol), a także terapie sztampowe, takie jak metadon razem z 12-stopniowymi programami pomagają tysiącom ludzi pozostać na drodze do wyzdrowienia.

4 lata ago